Cáo Phó: Mikel A Wer

Cáo Phó: Mikel A Wer

Giáo Phận Kon Tum và Gia Đình tang quyến kính báo: Chú Yao Phu Mikel A WER Sinh năm 1935 Nguyên quán: Kon Hơgang (Kon Hring) được Chúa gọi về lúc 3 giờ ngày 02.11.2020 Huởng thọ 85 tuổi Thánh…

Xem Thêm
Cáo Phó: Ông Cố Phêrô A Ngấu

Cáo Phó: Ông Cố Phêrô A Ngấu

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu Maria Y Thuưng (Thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô SPC, đang phục vụ tại Cộng Đoàn Giáo Xứ Kon Hring, Hạt…

Xem Thêm