Bổ Nhiệm Mới

Bổ Nhiệm Mới

Kính thưa Quý Cha,Vừa qua, Đức Cha Aloisiô đã ký quyết định bổ nhiệm một số Cha vào những chức danh sau: * CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM 1. Cha Gioan Nguyễn Quốc Vũ. Sinh ngày 01.7.1977, linh mục: 14.11.2008….

Xem Thêm