Linh Mục Antôn Nguyễn Văn Bình

Nhà thờ Kon Mahar, xã Hà Đông, Đăk Đoa, Gia Lai