Thông Báo: Chương Trình “Hồi Tâm Mùa Chay 2023 Giới Trẻ Giáo Phận Kon Tum Vùng Sài Gòn”

Chương trình ngày gặp mặt của CÁC BẠN thuộc giáo phận Kon Tum đang đi học và đi làm vùng Sài gòn và các tỉnh lân cận.

Lm Giacôbê Trần Tấn Việt

Giám đốc Caritas Kon Tum

WGPKT(23/03/2023) KONTUM