THÁNH LỄ KÍNH VIẾNG ĐỨC MẸ NHÂN DIP ĐẦU NĂM (13/02/2019)

Sáng Mùng 5 Tết, Đức Giám Mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị đã dâng Thánh lễ tại linh đài Đức Mẹ Măngđen.

GPKONTUM(13/02/2019) KONTUM