Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B

 (Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 3 thường niên. Lời Chúa cho biết: Thánh Gioan Tiền Hô đã đi trước dọn đường, nay Chúa Cứu Thế đến loan báo Tin Mừng, kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Người để được cứu rỗi. Ðồng thời Người kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên cộng tác với Người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết thống hối tội lỗi, tin tưởng vào Chúa, và cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ của Người.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho ơn hiệp nhất Kitô hữu. Xin cho mọi người tin Chúa được hiệp nhất với nhau trong Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (Gn 3,1-5.10)

Lời rao giảng của ngôn sứ Giô-na ngay tức khắc đã được đáp ứng trong một thành phố ngoại đạo của Ninivê. Dân chúng sám hối ăn năn, nên được Chúa tha thứ và không giáng phạt họ nữa.

3. BÀI ĐỌC II: (1Cr 7,29-31)

Tin tưởng ngày trở lại của Chúa gần đến,Thánh Phaolô khuyên nhủ dân chúng có thái độ từ bỏ vật chất, coi mọi sự ở đời như không; cần phải sống hoàn thiện, kết hợp mật thiết với Chúa để được cứu thoát.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B

Chủ tế:   Anh chị em thân mến,

Chúa thương đến cứu rỗi mọi người. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta quyết tâm tỉnh thức và tha thiết cầu nguyện.

 1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng hướng dẫn dân Chúa trên đường phần rỗi / và chuẩn bị mọi người đón Chúa đến cứu độ./ Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng Chúa phú giao / và nhiệt thành giúp con cái mình dọn lòng sẵn sàng đón rước Chúa.

 2. Chúa đến lần thứ nhất để loan báo Tin Mừng / và chịu chết chuộc tội mọi người./ Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho chúng ta / biết hết lòng tin kính Chúa và thực hành Lời Chúa dạy,/ vì chỉ có Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người.

 3. Chúa đến lần thứ hai để thưởng phạt chúng ta / theo việc lành dữ chúng ta làm./ Nhưng vì Chúa sẽ đến bất ngờ,/ vào ngày giờ chúng ta không biết trước./ Xin cho các Kitô hữu chúng ta luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại,/ để xứng đáng đón rước Ngài.

 4. Chúa giao cho mỗi người một trách nhiệm./ Xin cho hết mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn chuyên tâm chu toàn trách vụ Chúa giao,/ luôn trong tư thế sẵn sàng / để đón Chúa đến giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ.

 Chủ tế:   Lạy Chúa Giêsu,

Chúa thương cho chúng con biết Chúa sẽ đến thình lình. Xin cho chúng con luôn chuẩn bị sẵn sàng đón rước Chúa, bằng cách hằng ngày chu toàn trách nhiệm Chúa phú giao. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(10701/2024) KONTUM