Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (07.11.2021 – Chúa Nhật XXXII Thường Niên –Năm B)

Quà Tặng

(1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44)

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 32 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mến Chúa yêu người cách quảng đại, chân thành, bằng những việc làm cụ thể… Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu khen bà góa nghèo, tuy bà chỉ bố thí hai đồng, nhưng lại là người bố thí nhiều hơn hết, vì đó là tất cả tài sản của bà và bà đã hy sinh hết lòng vì Chúa và vì mọi người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết mến Chúa yêu người nhiệt tình, bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.

  • BÀI ĐỌC I: (1 V 17,10-16)

Bà góa ngoại đạo ở Sarépta có tấm lòng lại quảng đại hơn rất nhiều tín hữu do thái, đã hy sinh nuôi ngôn sứ Êlia, nên được Chúa thưởng cho mẹ con bà sống no đủ suốt thời kỳ đói kém.

  • BÀI ĐỌC II: (Dt 9,24-28)

Chúa Giêsu là Thượng Tế siêu phàm. Ngài không như các vị thượng tế do thái phải dâng của lễ mỗi năm. Ngài tự hiến mạng sống một lần để chuộc tội muôn dân, và Người sẽ đến lần thứ hai cứu thoát những ai trông đợi Người.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy “mến Chúa yêu người” bằng việc làm cụ thể. Chúng ta quyết tâm làm theo Lời Chúa dạy và tha thiết cầu nguyện: 

  1. Hội Thánh luôn dạy con cái sống Ðức Ái hoàn hảo bằng việc làm cụ thể hằng ngày./ Xin cho mọi thành phần Hội Thánh / luôn tránh xa những thói quen giả hình và máy móc trong việc thực thi lòng mến Chúa yêu người,/ biết vâng nghe và thực hành cách chân thực lời Hội Thánh dạy.
  1. Trên thế giới còn nhiều nơi không có công lý / hoặc chỉ có công lý giả hiệu bề ngoài,/ làm cho nhiều người phải chịu cảnh bất công oan trái / và nghèo đói thiếu thốn./ Xin cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng sự thật và công lý / để dân chúng được sống an ninh và hòa bình.
  1. “Anh em hãy coi chừng,/ đừng làm theo các kinh sư giả hình,/ kiêu ngạo,/ tham lam”./ Xin cho mọi Kitô hữu tránh xa nô lệ tiền bạc,/ danh vọng và quyền thế,/ nhưng biết sống chân thật,/ khiêm tốn,/ quảng đại / và hết lòng “mến Chúa yêu người”.
  1. “Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết”./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ biết bắt chước bà,/ dù túng thiếu cũng vẫn rộng rãi quảng đại,/ sẵn lòng hy sinh tất cả vì Chúa và vì mọi người.
  • Chủ tế: Lạy Đức Giêsu,

Chúa đã hy sinh chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh suốt đời phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(06/11/2021) KONTUM