03/5/2022 – Thứ Ba. Thánh Philipphê Và Thánh Giacôbê, Tông Đồ

Thánh Philipphê Và Thánh Giacôbê, Tông Đồ, lễ kính

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-8

“Chúa hiện ra với Giacôbê, ri vi tt c các Tông đồ“.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi sau với mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em trong một lúc; nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con đẻ non.

Ðó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 14, 6-14

“Nếđiều gì các con nhân danh Thy mà xin, Thy s làm cho”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’ Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                            Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Thầy là đường, sự thật và sự sống”

   1/ Chúa Giêsu là đường duy nhất dẫn về trời, không có đường nào khác.

   Chúa bảo: “Không ai đã lên trời trừ Con Người từ trời xuống” (Ga 3, 13). Chỉ có Đấng từ trời xuống mới biết đường lên trời. Cứ bám lấy Chúa Giêsu là không bao giờ lạc đường (bám Chúa Giêsu cũng là bám lấy Giáo Hội vì Chúa đã trao chìa khóa cho thánh Phêrô là đầu Giáo Hội).

– Mỗi tín hữu cũng sẽ là người dẫn đường cho anh chị em mình về trời (cha mẹ dẫn con cái, ông bà dẫn cháu chắt… chúng ta dẫn tất cả những ai chưa biết đường).

   2/ Chúa Giêsu là sự thật: “Nơi Ngài không có gì gian dối” (1 Pr 2, 22). Ngoài Chúa Giêsu và Giáo Hội ra, không đâu có sự thật vẹn toàn.

   Người tín hữu ăn ngay nói thật, không bao giờ gian dối, dù nói dối chơi… thế mới làm chứng cho Chúa Giêsu là Sự thật.

   3/ Chúa Giêsu là sự sống: “Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10).

   Tín hữu Chúa phải luôn “Pro Life” không “Pro Choice”. Hãy yêu sự sống, làm cho mọi vật sống động, cho cỏ cây, muông thú có đất sống… chống phá thai, an tử, hủy hoại môi trường, săn bắt tận diệt… Đó phải là đức tính của người công giáo.

   Lạy Chúa Giêsu! xin cho chúng con bám theo Chúa luôn mãi.

***********

            “Này Chúa hỡi! con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi…” (Lm Thành Tâm).    

WGPKT(01/05/2022) KONTUM