17.01.2022 – Thứ Hai. Thánh Antôn

Thánh Antôn, Viện phụ

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 15, 16-23

“Vâng lời thì tốt hơn của lễ. Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”.

Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Samuel nói cùng Saolê rằng: “Thôi! Tôi sẽ tuyên bố cho ông những điều Thiên Chúa đã nói với tôi trong đêm qua”. Và Saolê đáp: “Ngài cứ nói”. Samuel liền nói: “Khi ông tự thấy ông còn bé nhỏ, há ông đã chẳng được đặt làm thủ lãnh các chi họ Israel sao? Và Thiên Chúa đã chẳng xức dầu phong ông làm vua Israel sao? Chúa đã sai ông lên đường và nói: “Hãy đi giết quân Amalec tội lỗi, và hãy giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt chúng”. Tại sao ông không nghe lời Chúa, mà lại chạy theo chiến lợi phẩm và làm điều tội lỗi trước mặt Chúa như vậy?” Saolê nói với Samuel: “Vâng, tôi đã nghe lời Chúa, đã đi trên đường Chúa sai tôi, đã bắt Aga vua Amalec, và tàn sát dân Amalec. Nhưng trong các chiến lợi phẩm, dân chúng đã lấy chiên bò, những vật nhất hạng họ cướp được để tế lễ Chúa là Thiên Chúa của họ tại Galgalê”. Samuel nói: “Này Chúa ưa thích của lễ toàn thiêu và hy lễ hơn sự vâng lời Chúa ư? Vì vâng lời thì tốt hơn của lễ, và tuân lệnh thì cao đẹp hơn dâng mỡ cừu; vì phản bội thì giống như tội tà thuật, còn ngoan cố thì giống như tội thờ bụt thần. Vậy bởi ông khinh bỉ lời Chúa, nên Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”.

Đó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Mc 2, 18-22

“Tân lang còn ở với họ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                    Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại ăn chay
khi chàng rể còn đang ở với họ sao?” (Mc 2, 18-22)

   1/ Chúa Giêsu và các tác giả Kinh Thánh đều ví Nước trời, hạnh phúc thiên đàng… như là một đại tiệc.

– Nước Trời giống như vua kia làm Tiệc cưới cho hoàng tử

– Ngày ấy Thiên Chúa sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc lớn trên núi này: Thịt thì béo, rượu thì ngon… (Is 25, 6)

   2/ Chúa Giêsu ví mình như Chàng rể là niềm vui, niềm hoan lạc của Nước trời.

   3/ Chàng rể bị đem đi ám chỉ ngày Chúa ra đi chịu chết.

   4/ Chúa Giêsu phân định rõ ràng Cựu ước với Tân ước, Đạo cũ với Đạo mới.

– Cựu ước hay Đạo cũ như tấm Áo cũTân ước hay Đạo mới như miếng Vải mới.

– … như là u cũ… như là u mi.

– … như là bình cũ… như là bình mới.

   Chúa bảo: “Không lấy vải mới vá áo cũ; rượu mới phải đổ vào bình mới  Chúa đã phân định rạch ròi”. Ai theo Đạo cũ (đạo Do Thái) là quyền của họ, còn chúng ta theo Công giáo là theo Chúa Giêsu, Đấng sáng lập Đạo mới (Đạo Kitô) với quy chế mới, luật lệ mới.

   Không được lấy khung của Đạo cũ chụp lên đầu những người theo đạo mới là Tân ước.

   Có những người đến với chúng ta yêu cầu nghỉ ngày Sabat thay vì Chủ Nhật, cấm đụng tới Máu, cấm ăn thịt heo… họ không hiểu: “Rượu mới phải đổ vào bình mới”.

            Cách nay khoảng 20 năm, một Việt kiều (Mỹ) theo nhóm nhân chứng Giêhôva, khi sanh, bị băng huyết, các bác sỹ yêu cầu cho truyền máu nhưng những người tín đồ canh chị nhất định không cho lý do Cựu ước cấm đụng tới Máu… thế là chị ta chết… tiếng kêu oan nghiệt vang trên cả thế giới một thời về vụ việc này.    

WGPKT(17/01/2022) KONTUM