Lời Chúa Trong Tuần XII Thường Niên – Năm C

20/6/2022 – Thứ Hai Tuần XII Thường Niên

21/6/2022 – Thứ Ba Tuần XII Thường Niên

Thánh Lu-y Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ

22/6/2022 – Thứ Tư Tuần XII Thường Niên

Thánh Pôlinô, gm Nôla; Thánh Gioan Fisơ, gm, tử đạo và Thánh Tôma Mô, tử đạo

23/6/2022 – Thứ Năm Tuần XII Thường Niên

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng

24/6/2022 – Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng

25/6/2022 – Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ

WGPKT(18/06/2022) KONTUM