Đêm Diễn Nguyện Mừng 130 Năm Đón Nhận Tin Mừng Giáo Xứ KonHring 08/01/2021

WGPKT(14/01/2021) KONTUM