Đức Cha Alôisiô Nguyễn Hùng Vị Khai Mạc Và Hướng Dẫn Khóa Đệm Đàn Phụng Vụ Tại TTMV Gp Kon Tum (02/08/2022)

WGPKT(06/08/2022) KONTUM