Cáo Phó: Bà Cố Maria Mađalêna Nguyễn Thị Thao

Văn Phòng TGM kính báo:

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

 CÁO PHÓ

 

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

Gia Đình cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh Tuấn

linh mục chánh xứ giáo xứ Tea Rơxá, Giáo hạt Đăk 

Trân trọng báo tin:

Bà Cố MARIA MAĐALÊNA NGUYỄN THỊ THAO

Sinh năm 1944, tại Kon Tum

Địa chỉ: 50 Phan Văn Viêm, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon tum

Thuộc Giáo xứ Phương Hoà, Giáo phận Kon Tum

 

Đã được Chúa gọi về lúc 20h00’ Thứ Hai, ngày 25. 03. 2024

Hưởng thọ 80 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14h00’ Thứ Tư, ngày 27. 03. 2024

tại Nhà Thờ Phương Hoà, 143 Nguyễn Văn Linh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon tum

Do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ sự

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Bà Cố MARIA MAĐALÊNA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P

Văn phòng TGM Kon Tum

WGPKT(26/03/2024) KONTUM