Cáo Phó: Bà Cố Matta Mai Thị Con

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Linh mục Phêrô Ngô Thanh Tùng

(Đang phục vụ tại Giáo xứ Đăk Túk, Giáo Hạt Đăk Mót, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

Bà cố MATTA MAI THỊ CON

Sinh ngày 01/11/1946, tại làng Hướng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Địa chỉ hiện nay: 13 Trương Vĩnh Ký, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.

Thuộc Giáo Xứ Hoà Yên, Giáo Hạt Cam Lâm, Giáo Phận Nha Trang.

Đã được Chúa gọi về lúc 20h30’ Thứ năm, ngày 06 tháng 05 năm 2021

(nhằm ngày 25 tháng 03 Âm lịch)

Hưởng thọ 75 tuổi.

Thánh Lễ An Táng lúc 08g00 thứ hai, ngày 10 tháng 05 năm 2021

Tại Nhà Thờ Gx.Hoà Yên, Giáo Hạt Cam Lâm, Giáo Phận Nha Trang.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ MATTA sớm hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(07/05/2021) KONTUM