Cáo Phó: Ông Cố Giuse Huỳnh Văn Hùng

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

Và gia đình  Sr. Anna Huỳnh Thị Nguyên Ngọc

(thuộc Dòng Chúa Quan Phòng- tỉnh Dòng Cần Thơ, đang phục vụ tại Giáo xứ Vị Thanh, Giáo phận Cần Thơ)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố GIUSE HUỲNH VĂN HÙNG

Sinh năm 1953, tại Bình Định

Địa chỉ: Giáo Xứ Tiên Sơn, xã Tân Sơn, tp Pleiku, tỉnh Gia Lai

Đã được Chúa gọi về lúc 17g45 thứ Bảy, ngày 16 tháng 07 năm 2022

Hưởng thọ 69 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 9g30 thứ Hai, ngày 18.07.2022

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Tiên Sơn, Giáo Hạt Pleiku, Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ GIUSE sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(17/07/2022) KONTUM