Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Lê Văn Cự

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Linh mục Phêrô Lê Văn Thắng, MEP

Trân trọng báo tin:

Ông Cố PHÊRÔ LÊ VĂN CỰ

Sinh ngày 01.01.1922, tại Sơn Tây, Hưng Hóa

Địa chỉ: Hoa Kỳ

Đã được Chúa gọi về lúc 22g00 thứ Tư, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Hưởng thọ 100 tuổi.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ PHÊRÔ sớm hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(07/10/2021) KONTUM