Vatican News Phỏng Vấn Đc. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Gm. Phan Thiết

Các câu hỏi phỏng vấn:

1. Với tư cách là Giám mục phụ tá, rồi Giám quản Tông toà TGP Sài Gòn, đâu là những thao thức và nặng lòng của Đức Cha với Tổng giáo phận Sài Gòn?

2. Xin Đức Cha chia sẻ về những hiểu biết của Đức Cha về Giáo phận Phan Thiết, cả về nhân sự lẫn lịch sử và truyền thống của Giáo phận; từ đó, ước lượng về những thuận lợi và khó khăn trước mắt.

3. Thế giới hiện tại với nhiều những chia rẽ và xung đột, ngay cả trong Giáo hội. Xin Đức Cha chia sẻ về kinh nghiệm thực tế qua châm ngôn giám mục của Đức Cha: “Hợp nhất trong đức tin”.

4. Với tư cách là tân chủ tịch Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh, Đức Cha ưu tư gì về đời sống giáo sĩ và chủng sinh trong xã hội Việt Nam hiện tại?    

Thực hiện: Văn Yên, SJ – Vatican News Tiếng Việt

Link: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2020-01/phong-van-dc-giuse-do-manh-hung-phan-thiet.html?fbclid=IwAR1VNle8820GCd2GSIWwgwCe3NfPviCPIhl_U2GRsVBSBxoEIq5fDja_XMU

WGPKT(03/01/2020) KONTUM