Đêm Vọng Phục Sinh Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Kon Tum

     Giáo Phận Kon Tum với 359,820 giáo dân Kinh – Thượng trải dài trên 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, với tổng diện tích 25,210,18 Km2 và 2,363,755 dân số. Như vậy người công giáo chiếm 15,22% dân số.

     Trong dịp lễ Phục Sinh 2021, Đức Cha Alôisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận đã chủ sự Thánh Lễ thứ 7, đêm canh thức Vọng Phục Sinh tại Nhà Thờ Chánh Tòa Kon Tum để cầu nguyện cho Giáo phận.

     Giáo phận Kon Tum là một Giáo phận truyền giáo với đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, đa văn hóa … giáo dân ở rải rác, một số dân di cư từ các vùng miền đến vùng tây nguyên lập nghiệp.

     Hiệp thông cùng với Đức Cha cầu nguyện cho Giáo phận Kon Tum.

     Mong thay giáo phận có thêm nhiều ơn gọi, nhiều thợ gặt để thực thi lệnh lên đường của Chúa kitô Phục Sinh: “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,16 – 20).

Cát Đằng đưa tin
WGPKT(05/04/2021) KONTUM