Giáo Phận Kon Tum: Chúc Mừng Tân Tổng Đại Diện Cha Giuse Đỗ Hiệu Và Tri Ân Cha Nguyên Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông

WGPKT(21/05/2020) KONTUM