Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Năm Thánh Hội Dòng Tại Tu Xá Thánh Phanxicô – Mỹ Thạch, GP Kon Tum, ngày 20/5/2023.

Quý Nữ tu Hội Dòng Đa Minh Rôsa Lima đang phục vụ tại Giáo phận Kon Tum tạ ơn mừng kỷ niệm 50 năm Thành lập Hội Dòng (1973-2023), tại Tu xá Phanxicô Mỹ Thạch,  Chư Sê, Gia Lai.

 

*Đức Giám mục GP. Kon Tum giảng Lễ Năm Thánh của Hội dòng tại Tu xá Mỹ Thạch:

 

*Bề trên Tổng quyền cảm ơn – huấn từ của Đức Cha GP. Kon Tum trong Thánh Lễ Năm Thánh tại Mỹ Thạch:

Nguồn: daminhrosalima.net

WGPKT(22/05/2023) KONTUM