Kinh Cầu Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen

 

KINH CẦU ĐỨC MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN

 

1. Lạy Mẹ Sầu Bi Măng Đen,

Chúa đã liên kết các dân tộc tôn vinh Mẹ,

Không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hoặc tín ngưỡng,

Khi chỉ đường cho anh chị em Lương Giáo chúng con

Tìm thấy tượng Mẹ nơi đây.

Chúng con xin được cùng Mẹ tôn vinh Chúa.

 

2. Lạy Mẹ Sầu Bi Măng Đen,

Trước tượng Mẹ, mọi người đau khổ, bệnh tật, tội lỗi,

Bao nạn nhân chiến tranh, kỳ thị, phân biệt đối xử,

Đều thấy mình được tôn trọng, cảm thông và yêu mến

Và Chúa đã nhận lời Mẹ cầu bầu,

Cho biết bao người đến đây nương nhờ Mẹ.

Chúng con xin được cùng Mẹ tôn vinh Chúa.

 

3. Lạy Mẹ Sầu Bi Măng Đen,

Chính nơi đây, trước tượng Mẹ,

Chúng con như đang trên đường,

Chúa dẫn đưa Mẹ cùng Hội Thánh đến với muôn dân:

Vừa làm Mẹ, vừa làm Môn sinh của Đấng Cứu Thế;

Vừa đời thường đơn sơ nhỏ bé,

Từ nhà truyền tin Na-za-zét, đến nhà tiệc ly Giê-ru-sa-lem;

Vừa lớn lao lâu dài,

Xuyên suốt cả dòng lịch sử và địa dư thế giới.

Chúng con xin được cùng Mẹ tôn vinh Chúa.

 

4. Lạy Mẹ Sầu Bi Măng Đen,

Chính nơi đây, trước tượng Mẹ,

Chúng con được Chúa thúc đẩy

Phải tiếp tục con đường Thập Giá – Vinh Quang.

Vì thế, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con

Cũng được đầy tràn Chúa Thánh Thần,

Để như Mẹ và nhờ Mẹ,

Chúng con lên đường loan báo Tin Mừng bình an

Như lệnh Chúa truyền.

Chúng con xin được cùng Mẹ tôn vinh Chúa. Amen!

WGPKT(04/09/2021) KONTUM