Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Lễ Đêm Giáng Sinh –Năm A

 (Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Sau những ngày tỉnh thức mong đợi, đêm nay Chúa Cứu Thế giáng sinh cho chúng ta. Người sinh ra nghèo khó trong máng cỏ, nhưng chính Người là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người cứu độ chúng ta. Ðây là Hồng Ân Cao Cả Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại.

Ðây là Tin Mừng trọng đại cho toàn thể nhân loại, đặc biệt cho những người nghèo khổ bất hạnh phần hồn phần xác.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta mở rộng tâm hồn, đón rước Chúa Cứu Thế đến cứu giúp hồn xác chúng ta và mọi người.

 • BÀI ĐỌC I:  (Is 9,1-6)

Dân Chúa đang sống một thời kỳ hãi hùng, rên siết dưới ách thống trị bạo tàn của ngoại bang. “Dân tộc bước đi trong u tối”, nhưng giữa bóng tối hãi hùng đó, Isaia tiên báo một thời tươi sáng. Vì lẽ “một Hài Nhi đã sinh ra”. Đó là Đấng Messia, Người đến giải phóng Dân Người thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than, và ban bình an sung túc cho họ.

 • BÀI ĐỌC II: (Tt 2,11-14)

Thánh Phaolô vạch cho Titô thấy cả một “lịch sử cứu độ” : Ân sủng cao cả Thiên Chúa ban cho chúng ta chính là Ðức Giêsu, Ðấng hiến thân chuộc tội chúng ta, thanh luyện chúng ta thành dân riêng của Người. Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang trong ngày Ngài trở lại.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Vì thương chúng ta, Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng sinh làm người cứu rỗi chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

 1. Chúa là Thiên Chúa cao cả mà sinh ra nghèo khó vì yêu thương chúng ta./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thành phần Hội Thánh luôn sống tinh thần nghèo khó,/ để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh / và đem Chúa đến cho mọi người.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 2. Chúa Giáng Sinh làm người,/ đem bình an hạnh phúc đến cho con người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người thành tâm cộng tác với Chúa,/ xóa bỏ bạo lực hận thù trên thế giới,/ để nhân loại được sống trong hòa bình, hạnh phúc.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 3. Chúa Giáng Sinh làm người,/ hiến thân chuộc tội mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta thật lòng sám hối tội lỗi,/ từ bỏ thói hư tật xấu,/ và đi theo đường ngay chính,/ để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi / và được hưởng niềm vui an bình, thánh thiện của đêm Giáng Sinh này.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 4. Chúa giáng sinh làm người vì thương chúng ta./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết đáp lại tình thương của Chúa:/ luôn sống hiếu thảo với Chúa,/  biết chia sẻ tình thương và niềm vui với những người nghèo khổ, bất hạnh đang sống chung quanh chúng ta.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa giáng sinh làm người vì thương chúng con và để cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con và mọi người mở rộng tâm hồn đón rước Chúa. Chúa là  Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.