Cáo Phó: Ông Cố Anrê A Khiuh

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum và Gia Đình Yă Marie Philip Lok

(thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ ANDRÊ A KHIUH

Sinh năm 1927, tại: Làng Kon Tum Kơ Nâm

Địa chỉ: Làng Kon Tum Kơ Nâm, Phường Thống Nhất, Tp Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 5giờ30, Thứ Ba, ngày 24 tháng 03 năm 2020

Hưởng thọ 93 tuổi

Thánh lễ An Táng lúc 8giờ00, Thứ Năm, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Tại Nhà Thờ Chính Tòa, 13 Nguyễn Huệ, P.Thống Nhất, Tp Kon Tum

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum chủ tế.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố ANDRÊ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

RIP

WGPKT(24/03/2020) KONTUM