Giáo Xứ Kon Gung

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Đăk Mar – H. Đăk hà
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Máccô Trần Quý Phương Linh
Giáo dân: 1.937
Bổn mạng giáo xứ: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
18h00 Nt Chính  
Ba 5h00 Nt Chính  
     
5h00 Nt Chính  
     
Năm 5h00 Nt Chính  
     
Sáu 5h00 Nt Chính  
     
Bảy      
18h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  7h30 Nt Chính  
     
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(05/10/2021) KONTUM

 

Đọc thêm:

Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Thờ Kon Gung

Thánh Lễ Tạ Ơn, Khánh Thành và Làm Phép Nhà Thờ Giáo Xứ Kon Gung 09-09-2019