Giáo Xứ Kon Gung

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Đăk Mar – H. Đăk hà
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ:
Giáo dân: Máccô Trần Quý Phương Linh
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
18h00 Nt Chính  
Ba 5h00 Nt Chính  
     
5h00 Nt Chính  
     
Năm 5h00 Nt Chính  
     
Sáu 5h00 Nt Chính  
     
Bảy      
18h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  7h30 Nt Chính  
     
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(05/10/2021) KONTUM