Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (12.07.2020 – Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A)

Đất Tốt

(Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)

  1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 15 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở nên đất tốt cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa trái dồi dào. Ðó là siêng năng học hỏi và thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày, để Lời Chúa sinh hoa kết quả và trở nên phần rỗi muôn đời cho tất cả chúng ta.

Chúng ta cùng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho mọi người trở nên đất tốt cho hạt giống Lời Chúa sinh sôi nảy nở, sẵn sàng lắng nghe và thực thi Lời Chúa hằng ngày trong đời sống.

  • BÀI ĐỌC I: (Is 55,10-11)

Dân Do Thái đang bị lưu đày, Chúa hứa cho họ trở lại quê hương. Nhưng họ không tin, nên Người sai ngôn sứ Isaia nói cho họ biết : Chúa hứa thế nào thì Người sẽ thực hiện như vậy, hãy tin tưởng vào Chúa.

 

  • BÀI ĐỌC II: (Rm 8,18-23)

Do tội mà con người lâm cảnh chết chóc khổ đau thì mọi thụ tạo cũng thế. Và con người mong chờ ơn giải thoát thế nào thì các thụ tạo cũng mong chờ như vậy.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa kêu gọi mọi người trở thành đất tốt để Lời Chúa sinh bông trái tốt. Chúng ta quyết tâm đón nhận Lời Chúa và khẩn khoản nài xin :

 

  1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng gieo hạt giống Lời Chúa vào lòng con người,/ để nó sinh bông trái phần rỗi./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng,/ tìm mọi phương cách đem Tin Mừng cứu độ đến cho hết thảy mọi người chưa nhận biết Chúa.
  1. Trải qua dòng lịch sử truyền giáo lâu dài của Giáo Hội,/ số người đón nhận Lời Chúa còn quá khiêm tốn./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho hạt giống Lời Chúa sinh sôi nảy nở trên quê hương đất nước chúng ta / để mọi người biết đón nhận Lời Chúa,/ và nhận được ơn cứu chuộc của Chúa.
  1. Kinh thánh là sách ghi chép Lời Chúa dạy,/ là lương thực tinh thần nuôi dưỡng con người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết tôn trọng bộ sách cao quý này,/ hằng ngày siêng năng đọc Lời Chúa,/ học hỏi và thực thi trong đời sống thường ngày.
  1. “Loài người sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ Lời từ miệng Chúa phán ra”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn nhắc nhỡ mọi người trong gia đình,/ biết yêu quý và tôn trọng Lời Chúa như Thánh Thể / vì đó là của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta.

 

  • Chủ tế: Lạy Chúa,

Xin cho mỗi người chúng con trở nên đất tốt, để hạt giống Lời Chúa sinh bông trái phần rỗi cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.