Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Sinh Nhật Đức Maria – Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Comitium Pleiku

WGPKT(10/09/2019) KONTUM