Thầy Ghislain (Taizé) – Giới Trẻ Việt Nam Khích Lệ Đức Tin Của Thầy

Nguồn: TGP SÀI GÒN

WGPKT(31/12/2019) KONTUM