Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Vọng Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ – Chiều 28/06

DẪN LỄ

Lễ Vọng Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ

Chiều 28 Tháng 06

 (Cv 3, 1-10 ; Gl 1, 11-20 ; Ga 21, 15-19)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay Hội Thánh long trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, hai cột trụ được chính Đức Kitô cắt đặt để xây dựng tòa nhà Giáo Hội. Thánh Phêrô có tên gốc là Simon, là người duy nhất được Chúa Giêsu  đổi tên, Ngài là người đầu tiên mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế và cũng là người đầu tiên thay mặt Chúa Kitô điều khiển Giáo Hội. Thánh Phaolô được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh, và Ngài đã trở nên tông đồ đem ơn cứu rỗi đến cho nhân loại.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô, hy sinh phụng sự Chúa, thương yêu phục vụ mọi người.

2. BÀI ĐỌC I: (Cv 3, 1-10)

Thánh Phêrô nhân danh Đức Kitô chữa người què từ khi lọt lòng mẹ ở cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.

3. BÀI ĐỌC II: (Gl 1, 11-20)

Thánh Phaolô đã kể lại ơn gọi, cuộc đời và sứ mạng Thiên Chúa mời gọi Ngài làm tông đồ loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho Chúa. Đó là nội dung Bài trích thư của Thánh Phao lô tông đồ gửi tín hữu Galát sau đây.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lễ Vọng Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ

Chiều 28 Tháng 06

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Thánh Phêrô và Phaolô đã dâng hiến cuộc đời làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh. Cùng với các Ngài, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.

1. Chúa Giêsu nói: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để Ngài tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn Hội Thánh sống Tin Mừng trong cuộc hành trình tiến về quê Trời.

 2. Thánh Phêrô nói: “Thầy biết con yêu mến Thầy”.Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn trung tín trong tình mến Chúa yêu người, để đời sống của họ trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa.

 3. Thánh Phaolô nói: “Chúa đã thương mạc khải Con của Người cho tôi, và sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho dân ngoại”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo được thêm can đảm, lòng nhiệt thành, để rao giảng Tin Mừng cho nhiều nơi, nhiều người chưa nhận biết Tin Mừng của Chúa.

4. Chúa nói với Thánh Phêrô: “Hãy theo Thầy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho gia đình giáo xứ chúng ta, luôn biết dấn thân theo Chúa, nhiệt thành phục vụ Chúa trong các việc bổn phận của đời sống và hy sinh cộng tác cho công việc chung của giáo xứ chúng ta.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô đã hăng say rao giảng Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương các Ngài luôn trung thành vâng giữ và thực hành Lời Chúa, nhất là hăng say rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống chứng tá của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(25/06/2024) KONTUM