Các Lớp Học Hè Tại Các Làng Sắc Tộc

Tiếp nối sứ mạng giáo dục của Đấng Sáng lập và cha Bề trên Tiên khởi, chị em hăng say ra đi mang Tin mừng tình thương của Chúa đến vùng ngoại biên xa xôi.

 

Nguồn: conducmevonhiem.org