Giáo Lý Cho Người Thời Nay: 01. Hội Thánh Và Sách Thánh

Mới đây tôi nghe một linh mục nói rằng Hội thánh đã hiện hữu trước Thánh kinh, ít là trước thời Tân ước. Tôi thấy điều đó là đúng. Vị linh mục ấy thêm rằng, ngày nay, chúng ta có thể hành động mà không cần đến Thánh kinh, nhưng không thể làm gì nếu không có Hội thánh. Trình độ đức tin của tôi khó có thể hiểu điều này. Xin vui lòng cho tôi biết thêm vị linh mục ấy muốn nói gì?

 

Đúng như bạn nói, Hội thánh chắc chắn đã có trước khi bộ Tân ước được hoàn thành. Nhiều Kitô hữu đã sinh ra, lớn lên, và qua đi thậm chí trước khi cuốn sách cuối cùng của bộ Thánh kinh được viết ra ít nhất 60 hoặc 70 năm sau khi Chúa Giêsu mất. Bộ Thánh kinh chỉ được thành hình trong tổng thể như hiện nay vào những thế kỷ sau đó.

Theo thiển ý, kiểu nói cho rằng Hội thánh có thể hành động mà không cần đến Thánh kinh có vẻ hàm hồ. Dĩ nhiên, về một phương diện nào đó, vị linh mục ấy có lý. Theo lý thuyết, Hội thánh có thể hành động mà không cần đến bí tích rửa tội, bí tích hòa giải, các chức thánh, và có thể cả bí tích Thánh thể nữa.

Tuy nhiên, không thể mường tượng ra được một Hội thánh đã thực sự hiện hữu mà lại không có các yếu tố trên đây, cũng như không thể mường tượng được một Hội thánh không có Thánh kinh. Chắc chắn, cộng đoàn đức tin cùng với các vị lãnh đạo của mình (đặc biệt là đức giáo hoàng và các giám mục), sẽ là những phương tiện sống động đem sứ điệp và đời sống của Chúa Kitô đến cho thế giới cho tới tận cùng thời gian. Khi ấy, người ta ý thức rằng gia đình đức tin của Chúa Kitô sẽ là người sau cùng giải thích lời Chúa. Thế nhưng, cũng đúng khi nói rằng Thánh kinh hàm chứa các giáo huấn của Chúa Kitô và của các Tông đồ một cách minh nhiên và phổ quát, do đó Thánh kinh sẽ là quy phạm muôn đời để Hội thánh đánh giá hành động và đức tin của mình.

Hội thánh luôn luôn tôn kính Thánh kinh như tôn kính Thánh thể Chúa Kitô. “Hội thánh không ngừng nhận lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô, nhất là trong phụng vụ thánh, để phân phát cho các tín hữu” (Vatican II, Dei Verbum, Hiến chế tín lý về Mặc khải của Thiên Chúa, s. 21). Công đồng còn nói thêm rằng “tất cả mọi lời giảng dạy của Hội thánh phải được nuôi dưỡng và hướng dẫn bởi Thánh kinh” (s. 21).
 
Khi nhìn Thánh kinh như thế, ta không thể hiểu được Hội thánh sẽ ra sao nếu không có Thánh kinh. Hiến chế trên đây cũng nói, “Hiển nhiên là Thánh truyền, Thánh kinh và quyền giáo huấn của Hội thánh, theo kế hoạch hết sức khôn ngoan của Thiên Chúa, liên kết và phối hợp với nhau đến mức cái này không thể tồn tại mà không có cái kia. Dưới tác động của một Chúa Thánh thần duy nhất, tất cả và từng yếu tố góp phần hữu hiệu vào ơn cứu độ các linh hồn theo phương cách riêng của mình” (s. 10).

 

Lm. John J. Dietzen

Nguyên tác:  Catholic Q & A: Answers to the Most Common Questions About Catholicism

Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, O.P. chuyển ngữ

Nguồn: daminh.vn.net