ĐỔI MỚI TINH THẦN GIÁO HỘI Ở CHÂU Á – CUỘC GẶP GỠ CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO TIÊN PHONG

18-21 tháng 4 năm 2024

Trung tâm Chăm sóc Mục vụ Camillô

Văn phòng Truyền giáo của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC-OE) đã tổ chức ‘Cuộc gặp gỡ các nhà truyền giáo tiên phong’ tại Trung tâm Chăm sóc Mục vụ Camillô, Bangkok, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 4 năm 2024.

Cuộc gặp gỡ vinh dự có sự hiện diện của Đức Giám mục George Palliparambil SDB (Chủ tịch FABC-OE) trong suốt cuộc gặp gỡ và có sự tham dự của 23 nhà truyền giáo toàn thời gian từ 13 quốc gia. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong dịp kỷ niệm 25 năm Tông huấn ‘Giáo Hội Tại Á Châu’ và kỷ niệm 10 năm Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng ‘Evangelii Gaudium’. Các bài trình bày của Đức Giám mục Palliparambil, Manoj Sunny (Thư ký điều hành, FABC-OE), và Đức Giám mục Indrias Rehmat (Faislabad), cùng những thành viên khác đã hướng dẫn các cuộc thảo luận.