Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Giám Mục Và Kim Khánh Linh Mục Của Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu

Thánh lễ mừng Ngân khánh Giám mục và Kim khánh Linh mục của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu được cử hành lúc 09g30 thứ Năm ngày 27.06.2024 tại Nhà Thờ Chính Tòa Long Xuyên.

 

Ban Truyền thông Giáo phận Long Xuyên

Nguồn: giaophanlongxuyen.org