Ngày 17/06: Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, Tử Đạo

Thánh

Phêrô PHAN HỮU ĐA

Thợ mộc (1802 – 1862)

Ngày tử đạo: 17 tháng 6 năm 1862

Nếu quan tha và cho về với gia đình thì tôi đa tạ. Nhưng việc bước lên ảnh tượng Chúa tôi, thì dứt khoát là không bao giờ tôi nghe lời quan.

Thánh Phêrô Phan Hữu Đa sinh khoảng năm 1802 tại làng Ngọc Cục, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Ngọc Tiên, Giáo phận Bùi Chu). Cậu Đa sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, nhưng lương thiện, đạo hạnh và thường giúp đỡ những người xung quanh.

Ông lập gia đình và sinh sống bằng nghề thợ mộc. Trong bậc sống gia đình, ông sống gương mẫu, đạo hạnh, quan tâm chăm sóc con cái. Ngoài việc khuyến khích gia đình siêng năng kinh lễ, ông còn lo việc kéo chuông nhà thờ và dọn đồ lễ.

Sau chiếu chỉ phân sáp, ngày 27/06/1861, ông Đa bị bắt giải về phủ Xuân Trường và  6 ngày sau b đem giam tại làng Quá Linh.

Trong cảnh tù đày  tra tn, ông vẫn kiên trì không bước qua Thánh Giá. Sau lời khuyến dụ của quan tổng đốc, ông đáp: “Nếu quan tha và cho về với gia đình thì tôi đa tạ quan; còn việc bước lên ảnh tượng Chúa tôi, thì dứt khoát là không bao giờ tôi nghe lời quan”.

Ngày 17/06/1862, vị tôi tớ Chúa bị dẫn đi thiêu sống. Khi ngọn lửa sắp tàn, quân lính thấy ông hình như vẫn còn sống nên đã vung dao chém đầu vị tử đạo. Thi hài của ông được người v  các tín hữu chôn cất ngay tại pháp trường và năm sau được cải về chôn tại quê nhà.

Ông thợ mộc Phêrô Phan Hữu Ða được tôn phong chân phước ngày 29/04/1951 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Nguồn: WHĐ