Giáo Xứ Phú Thọ

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố: Pleiku

Phường/xã: An Phú
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Hier Lê Đình Hùng.
Giáo dân: 4462.
Giáo họ trực thuộc: Vinh Sơn

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

ThứGiờ LễĐịa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai05g00Phú Thọ
Ba05g00Phú Thọ
05g00Phú Thọ
18g30Vinh Sơn
Năm05g15Vinh Sơn
18g00Phú Thọ
Sáu05g00Phú Thọ
18g30Vinh Sơn
Bảy05g00Phú Thọ
17g00Phú ThọLễ Chúa Nhật
18g15Plei WâuLễ Chúa Nhật
Chúa Nhật05g00Phú Thọ
08g30Phú Thọ
17g30Vinh Sơn