Ngày 25/05: Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, Thầy Giảng, Tử Đạo

Thánh

PHÊRÔ ĐOÀN VĂN VÂN

Thầy giảng (1780 – 1857)

Ngày tử đạo: 25 tháng 5

Bẩm quan lớn, tôi giữ đạo đã bấy nhiêu tuổi đời, lẽ nào còn bỏ đạo?

Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân sinh năm 1780 tại làng Kẻ Bói, xứ đạo Kẻ Sông, tỉnh Hà Nam. Chú Vân theo giúp cha Thi trong Nhà Đức Chúa Trời và về sau được gửi vào chủng viện.

Năm 25 tuổi, thầy Vân nhận bằng làm thầy giảng, được sai về giúp hai xứ Bầu Nọ và Nỗ Lực. Thầy sống hiền lành, hòa nhã, giàu lòng thương người nghèo khổ, được đề cử việc quản lý nhà xứ Bầu Nọ.

Ông Tương và ông Huống, hai chức sắc có tiếng trong làng đem hết tiền bạc nướng vào sòng bài, tiêu tan hết tiền đóng thuế của dân. Họ kéo nhau vào nhà xứ gặp thầy Vân xin vay thóc nhà chung để đền trả. Nghĩ rằng hai tên này quá mê say cờ bạc, nên thầy cai Vân từ chối. Thế là họ manh tâm thù oán và đi tố cáo quan lớn: “Làng Bầu Nọ chứa chấp đạo trưởng, có cả đạo đường và đạo quán nữa”.

Quan tỉnh dẫn đạo quân đến vây làng lục soát nhưng không tìm gặp đạo trưởng nào. Những ngày sau, Tương và Huống chặn đường bắt được thầy cai Vân đem nộp quan và cáo gian thầy là đạo trưởng.

Nơi công đường, quan phủ nhìn thấy một ông cụ đã gần 80 tuổi, nên chỉ tra hỏi tìm xem có phải là đạo trưởng không. Thầy Vân khiêm tốn thanh minh: “Bẩm quan lớn, tôi nói thật không dám khai man.Tôi chỉ là thầy giảng. Quan lớn cho tôi là đạo trưởng thì đó là do ý quan lớn chứ tôi không dám nhận”.

Bị bắt giam tại Lâm Thao bốn tháng, thầy Vân được an ủi khi các tín hữu đến thăm viếng, tiếp tế, được cha Nguyên vào giải tội, được ông Giáp đưa Mình Thánh Chúa cho thầy.

Vua Minh Mạng châu phê vào bản án thầy Vân là “Giatô đạo trưởng”. Thầy giảng Đoàn Văn Vân dành những giây phút thinh lặng cầu nguyện, rồi bị xử trảm ngày 25-5-1857 tại pháp trường Sơn Tây. Thi hài của ngài được đưa về mai táng ở nhà thờ họ đạo Bách Lộc.

Thầy giảng Phêrô Ðoàn Văn Vân được nâng lên hàng chân phước ngày 02-5-1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách “Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHD