Giáo Điểm Dak Rong: Hình Ảnh Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Vào lúc 6 giờ 30 ngày 27/06/2024, giáo dân Giáo điểm Dak Rong, thuộc Giáo xứ Ling La (Giáo hạt Đăk Hà) vui mừng chào đón Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đến thăm mục vụ và Ban bí tích Thêm sức cho 48 em trong Giáo điểm.

Đồng tế trong thánh lễ có Cha Giuse Vũ Quốc Bình – chính xứ Ling La, Cha Vinh sơn Bùi Trung Công, phó xứ và Cha Giuse Trần văn Toán, chính xứ Đăk Tiêng Kơtu.

Đông đảo quý nữ tu, cha mẹ các em, những người đỡ đầu và bà con giáo dân đã sốt sắng hiệp dâng thánh lễ.

Giáo điểm Dak Rong, người dân tộc Sê đăng, là một điểm truyền giáo thuộc Giáo xứ Ling La đang từng ngày lớn lên trong đức tin và phát triển cộng đoàn.

Một số hình ảnh:

(Hình ảnh: Lm Simon Phan Văn Bình)

 

 

WGPKT(01/07/2024) KONTUM