Ông Cố Phaolô A’lun

Ông Cố Phaolô A’lun

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Marie Lucia…

Xem Thêm
Bà Cố Isave Võ Thị Hồng

Bà Cố Isave Võ Thị Hồng

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Anna Phan…

Xem Thêm
Bà Cố Lucia Mai Thị Phương

Bà Cố Lucia Mai Thị Phương

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Maria Nguyễn…

Xem Thêm
Ông Cố Matthia Nguyễn Tự

Ông Cố Matthia Nguyễn Tự

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Têrêsa Nguyễn…

Xem Thêm
Bà Cố Maria Thái Thị Tâm

Bà Cố Maria Thái Thị Tâm

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Linh mục Gioakim Phạm…

Xem Thêm
Bà Cố Anna Vũ Thị Nhính

Bà Cố Anna Vũ Thị Nhính

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Maria Mađalêna…

Xem Thêm