Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật  XI Thường Niên – Năm B

(Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Chúa Nhật 11 thường niên hôm nay, Chúa muốn gởi đến chúng ta sức tăng trưởng mạnh mẽ của Nước Chúa. Nước Chúa là Hội Thánh, ví như hạt giống hay hạt cải gieo xuống đất. Nó tự nẩy mầm, mọc lên, sinh bông kết trái. Chính Chúa làm cho Hội Thánh Chúa lớn mạnh, phát triển, sinh bông trái thiêng liêng là phần rỗi cho con người. Bổn phận chúng ta là nổ lực và cậy trông vào quyền năng vô cùng của Chúa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào sức mạnh phát triển phi thường của Nước Chúa, và cho chúng ta nên dụng cụ Chúa dùng cho công cuộc phát triển đó.

2. BÀI ĐỌC I: (Ed 17,22-24)

Ngôn sứ Êdekien loan báo Chúa sẽ lập Nước Người. Lúc đầu nó chỉ là một chồi non, nó sẽ lớn lên thành cây và trổ sinh bông trái, chim trời sẽ đến ẩn thân dưới cành lá nó.

3. BÀI ĐỌC II: (2Cr 5,6-10)

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống đẹp lòng Chúa, vì tất cả phải đến trước tòa Chúa, để lãnh nhận những gì tương xứng với việc tốt xấu họ làm lúc còn sống.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật XI Thường Niên  – Năm B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa đã thiết lập Nước Chúa ở trần gian. Chúng ta quyết tâm trở nên công dân Nước Chúa và tha thiết cầu nguyện:

 1. Chúa đã giao cho Hội Thánh tiếp tục xây dựng Nước Chúa ở trần gian./ Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / luôn nhiệt thành chu toàn sứ mạng,/ bằng lời rao giảng và việc từ thiện bác ái hằng ngày / để xây dựng Nước Chúa vững mạnh về đức tin / và đem tình thương của Chúa đến cho mọi người.

 2. Nước Chúa là Hội Thánh nơi trần gian / luôn gặp các sức chống phá dữ dằn của ma quỉ và thế lực thù địch./ Xin Chúa thương gìn giữ cho Hội Thánh vượt qua mọi thử thách gian lao,/ luôn phát triển mạnh mẽ như ý Chúa muốn.

 3. Chúa hứa ở cùng Hội Thánh cho đến tận thế. Xin cho các Kitô hữu tin vào sự hiện diện của Chúa trong Hội Thánh / và tin vào quyền năng Chúa,/ nhất là tin vào cuộc chiến thắng của Nước Chúa,/ mà luôn trung thành bền đỗ theo Chúa đến cùng.

 4. Mỗi người là dụng cụ Chúa dùng cho công cuộc phát triển Nước Chúa./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / sẵn sàng làm dụng cụ cho Nước Chúa để chiến thắng tà thần./ Đó là lời cầu nguyện,/ việc bác ái và gương sáng đời sống hằng ngày.

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã thiết lập Nước Chúa ở trần gian, để đem lại phần rỗi cho chúng con. Chúng con chân thành cám ơn Chúa. Xin Chúa dùng chúng con làm dụng cụ cho Nước Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(12/06/2024) KONTUM