Linh Mục Đoàn Giáo Phận Kon Tum Tĩnh Tâm Tháng 7 Và Thường Huấn Năm 2024

Từ ngày 02/07 đến ngày 05/07/2024, Linh mục đoàn Giáo phận Kon Tum đã tĩnh tâm tháng 7 và tham dự kỳ thường huấn thường niên. Đây là dịp đặc biệt để quý Linh mục bồi dưỡng về mục vụ cũng như qua đó, Giám Mục Giáo phận có những định hướng chung trong toàn Giáo phận.

Tĩnh Tâm Tháng 7/2024

Sáng ngày 02/7, các Linh mục bước vào buổi tĩnh tâm với chủ đề: “Sự tham gia vào đời sống Giáo Hội: Việc quản trị – Hội Đồng Kinh Tế” do Cha Phêrô Lê Văn Thắng chia sẻ.

Trong giờ mục vụ, Đức Cha Giáo phận chia sẻ những tâm tư và hướng mục vụ của Giáo phận trong thời gian tới.

Sau giờ Chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, kết thúc buổi tĩnh tâm.

Thường Huấn Linh Mục năm 2024

Ban Thường Huấn Linh mục của Giáo phận Kon Tum đã chọn chủ đề thường huấn năm nay: Sống chiều kích “tham gia” trong đời sống phụng vụ. Chiều kích “tham gia” này được đặt để trong bối cảnh của năm “Giáo Hội tham gia” do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề nghị, dưới ánh sáng của Tông Thư Desiderio Desideravi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa và trong bối cảnh truyền giáo của Giáo phận Kon Tum.

Trong phần dẫn nhập tuần thường huấn này, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã hướng các linh mục ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình trong cử hành phụng vụ thánh với 3 chữ Đ: Đúng – Đủ – Đẹp.

Cha Giuse Phạm Đình Ái, SSS, Giám tỉnh dòng Thánh Thể đã đồng hành và thuyết trình về chủ đề trên. Ngài cùng với các linh mục lật lại từng nghi thức và cử chỉ, ý nghĩa của các nghi thức và cử chỉ trong cử hành phụng vụ để cùng nhau cử hành mầu nhiệm thánh đúng với quy chế phụng vụ của Hội Thánh.

Cách đặc biệt, dưới góc độ Phụng vụ, ngài khởi dẫn từ nền tảng theo trích dẫn diễn giải trong thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo Hội tham gia của HĐGMVN ngày 22/09/2023: “Việc tham gia xây dựng Giáo Hội là sứ mạng tự bản chất của người kitô hữu. Qua Bí tích Thanh Tẩy, chúng ta cùng chung một phẩm giá là con Thiên Chúa, thành viên của gia đình Giáo Hội, anh chị em trong Đức Kitô, cùng tham dự vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Người”. Tham gia vào đời sống và sứ vụ của Hội Thánh, trước hết và trên hết là phải tham gia vào phụng vụ thánh của Hội Thánh, nhất là canh tân việc tham dự vào cử hành phụng vụ.

Giáo Hội cần được canh tân. Thế nên, trong Công đồng Vaticanô II, Giáo Hội trước hết đã tiến hành canh tân Phụng vụ. Điều này bao hàm luôn việc canh tân Thánh Thể. Giáo Hội ý thức rằng, chỉ khi có canh tân phụng vụ thì các tín hữu mới được canh tân và kéo theo sự đổi mới trong xã hội cũng như giúp họ ứng phó với những vấn đề của xã hội dưới ánh sáng Tin Mừng.

Phụng vụ là tột đỉnh qui hướng mọi hoạt động của Giáo Hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội. Thánh Thể không những làm nên Giáo Hội mà còn là chính Giáo Hội. Cử hành Thánh Thể là trung tâm của toàn bộ đời sống kitô hữu”.

Sáng ngày 05/07/2024, Đức Cha Aloisiô đã chủ tọa hướng dẫn mục vụ với chủ đề: “Phụng vụ và Thánh Nhạc trong Giáo phận Kon tum, một cố gắng hội nhập”. Đức Cha mời gọi mọi thành phần biết khiêm tốn thực hiện theo ý của Hội Thánh, không được chủ quan theo ý mình.

Đức Cha đưa ra những chỉ dẫn rất cụ thể trong việc cử hành Thánh lễ, việc hát lễ và hát trong Thánh lễ, việc đệm đàn, vai trò cộng đoàn, cung hát, ngâm tụng …

Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, phụ trách Thường Huấn Linh Mục Giáo Phận đã đúc kết những gì đã được học hỏi và thảo luận trong những ngày qua, là hành trang cho mỗi tham dự viên trở về với Giáo xứ mình phục vụ trong bối cảnh truyền Giáo của Giáo phận Kon tum hướng về chiều kích tham gia vào phụng vụ.

Kết thúc tuần thường huấn, Cha Giuse Đỗ Hiệu đã thay mặt Linh mục đoàn cám ơn Đức Cha Giáo phận và Cha thuyết trình đã giúp cho quý Cha những chỉ dẫn cụ thể để việc cử hành phụng vụ trong Giáo phận đem lại ích lợi thiêng thiêng cho các tín hữu.

 

Kon Tum, ngày 05/07/2025

Cát Đằng