Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm B

DẪN LỄ

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B 

 (Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 14 thường niên. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, con người khước từ Lời Thiên Chúa nói với họ qua ngôn sứ Êdêkien, nhất là qua chính Con Một Người là Ðức Giêsu.

Vì lòng thương, Thiên Chúa luôn ngỏ lời với loài người, mặc cho họ biết Người là ai. Người muốn cứu vớt họ thế nào và kêu gọi họ nhận lãnh hồng ân vô giá đó. Nhưng phần đông họ đã không đón nhận.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa, và nhiệt thành đem ra thực hành hằng ngày trong đời sống.

2. BÀI ĐỌC I: (Ed 2,2-5)

Ngôn sứ Êdêkien được Chúa sai đến kêu gọi dân Người đang bị lưu đày bên sông Babylon ăn năn sám hối để Chúa tha thứ và cứu vớt. Nhưng họ lòng chai dạ đá, không chịu nghe Lời Chúa.

3. BÀI ĐỌC II: (2Cr 12,7-10)

Thánh Phaolô gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tông đồ. Nhưng ông tin chắc ơn Chúa đã giúp ông chiến thắng. Và chính lúc ông cảm thấy yếu đuối là khi quyền năng Chúa được tỏ hiện.

————————————–

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa yêu thương loài người, sai Con Một Người đến dạy dỗ mọi người. Chúng ta quyết tâm tin nghe Lời Chúa và thành khẩn cầu xin:

1. Hội Thánh có sứ mạng thay mặt Chúa Giêsu giảng dạy Lời Chúa cho loài người sẵn sàng tin nhận / và thực hành để được hưởng nhờ ơn cứu độ./ Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn hăng say thi hành sứ vụ Chúa đã trao phó / dầu gặp thuận lợi hay bất cứ khó khăn nào.

 

 2. Nhiều Kitô hữu / nhất là giới trẻ ngày nay / mất đức tin vì không học giáo lý đầy đủ./ Xin cho mọi thành phần giáo hữu siêng năng học hỏi giáo lý, để sống đạo nhiệt thành bền vững / và minh chứng đức tin cho những người xung quanh tin theo Chúa.

 

3. Trên thế giới hiện nay / nhiều người chối bỏ Thiên Chúa,/ chạy theo dục vọng đam mê xác thịt./ Xin Chúa thương soi lòng mở trí, cho họ biết tránh xa tội lỗi và dục vọng trần thế / hầu tin vào Chúa,/ vì chỉ có Chúa mới đem lại hạnh phúc chân thật bền vững cho con người.

 

4. Thành kiến xấu khiến con người ngày càng nghi kỵ chia rẽ nhau./ Xin cho các tín hữu cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết xóa bỏ mọi thành kiến đối với nhau,/ sống thương yêu hiệp nhất với nhau trong Chúa / để cùng nhau tôn thờ Chúa trên đường tiến về quê trời vinh phúc.

Chủ tế:  Lạy Chúa Kitô,

Chúa thương dạy bảo chúng con phần rỗi. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn nhiệt thành lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(04/04/2024) KONTUM